Kobles til med trykknapp i madrass og støpsel med kontakt kun mot jording.