Kjøpsvilkår som gjelder hos Deltabed

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtaltevilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene
Selger er Deltasenteret as / Deltabed 984704712, Avenyen 1 . 4636 Kristiansand.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som du/deg/din.

Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen du skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader som frakt. Betales varen med betalingspartner gjelder egne betingelser med betalingspartneren. (Visa. Ressursbank ol)

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når du har sendt din bestilling til Deltabed.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Deltabed i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Betaling
Om varen faktureres fra oss forfaller betaling sendingsdato.  Dersom du bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan vi  reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
På bestillingsvarer som sengrammer og senger på mål kan vi  kreve betaling for varen fra tidspunkt for bestilling. Forfall er i alle tilfeller senest sendingsdato og vi forbeholder oss retten til å ha betaling i hende før varen forlater lager.

Levering
Levering er skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen.

Madrasser og overmadrasser sendes direkte fra vår fabrikk i Østerrike med DHL til direktelevering hjem til deg med levering 2-6 uker avhengig av spesifikasjoner.  Varene er fortollet av oss så det tilkommer ingen andre kostnader utover det du har betalt. Puter sendes med posten/bring fra lager i Kristiansand innen 3-7 dager. I de tilfeller de ikke skulle være lagervare tar vi kontakt for leveringstidspunkt. Sengerammer, bunner, gavler m tilbehør sendes med Posten/bring til din adresse innen 1-8 uker avhengig av stoff valgt til produksjon.

Oppdager du skader eller mangler med varen er det viktig at dette formiddles Deltabed umiddelbart etter at skaden/mangelen oppdages. Er det ytre skader på emballage er det viktig at dette at dette opplyses til transportøren når varen leveres.

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på deg når du, eller din representant, har fått varene levert i tråd med leveringspunkt.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp.

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottok din ordre har sendt din pakke i retur. I tillegg har Deltabed en fornøydgaranti som gjelder puter, madrasser og overmadrasser som gir deg rett til å prøve ut produktet i 40 dager for å kjenne at produktet er tilpasset deg.

Angreretten gjelder ikke for hygienevarer.

Madrasser inngår i prøvetidsordningen med angrerett så fremt at varen ikke er vesentlig forringet eller skadet.
Hygienevarer er produkter som ikke er egnet for retur av hygieniske årsaker. Eksempler på hygienevarer er varer som er kroppsnære (eks. dyner, beskyttelseslaken, sengetøy, håndklær og overmadrasser med ull). Er emballasjen brutt og produktet tatt i bruk, gjelder ikke angreretten på disse.

Angrerett på tilvirkningskjøp
Det er ingen lovpålagt angrerett på varer som tilvirkes spesielt til deg, men du har rett til å avbestille varer frem til levering så fremt du dekker Deltabed sine tap. Våre sengerammer og gavler produseres i henhold til kundens spesifikasjoner og er følgelig som tilvirkningskjøp å regne.

 

 

Forsinkelse og manglende levering – dine rettigheter og frist for å melde krav
Dersom Deltabed ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Mangel ved varen – dine rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må du innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen. Du har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Deltabed sine rettigheter ved mislighold på din side
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Deltabed eller forhold på vår side, kan vi i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra deg. Deltabed vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Kontaktopplysninger: Deltabed, Avenyen 1. 4636 Kristiansand. post@deltabed.no tlf 97004400

 

Deltabed
Average rating:  
 0 reviews