Deltabed tilbyr gjennom sin betalings partner 6 mnd rentefri og gebyrfri betalingsutsettelse

Avtalen forutsetter kredittvurdering. Deltabed dekker utsettelsegebyret på kr 349.- for kunden. Dette gebyret trekkes fra salgssumen og blir fakturert kunden med 30 dagers betalingsfrist fra Cresco, et selskap i Dnb. Ønsker man å dele opp betalingen etter de 6 månedene er gått er dette mulig med de vilkår som følger betalingskortet som blir utstedt ved inngåelse av avtale. Kontakt oss for mer informasjon tlf 97004400

Kredittkortet Cresco Access
– penger i reserve uten at det trenger å koste deg noe

Å ha et Cresco Access kredittkort koster deg ikke noe dersom du ikke bruker det. Renter og gebyr påløper kun for de dager kreditten tas i bruk.

cresco02

 

 

 

 

 

Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp. Renten er avhengig av det generelle rentenivået. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig gebyr.

Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3 % av benyttet kreditt og minimum kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.

Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.

Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp. Renten er avhengig av det generelle rentenivået. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig gebyr.

Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3 % av benyttet kreditt og minimum kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.

Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.

Kontohaver er innforstått med at kontoen belastes med renter av det til enhver tid utestående beløp. Renten er avhengig av det generelle rentenivået. Overtrekk av kredittgrensen belastes med et månedlig gebyr.

Innbetaling på konto skal skje hver måned med en fast innbetaling på min. 3 % av benyttet kreditt og minimum kr 250,- eller hele saldo om den er mindre. Ved valg av eFaktura blir faktura tilgjengelig i kontohavers nettbank ca 14 dager før forfall. Ved papirfaktura vil kontohaver motta faktura i posten ca 7-10 dager før forfall.

Ved manglende innbetaling belastes konto med gebyrer iht. inkassoloven av 13.05.88 nr. 26. Ved inkasso påløper ytterligere inndrivelseskostnader iht. lovbestemte satser.